Wat kunnen we voor elkaar betekenen? NETWERKTIP

“Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?”
Ik kan het niet laten om toch nog eens een paar woorden ‘vuil’ te maken aan ‘netwerken’. Het woord wordt zó snel en ‘makkelijk’ in de mond genomen en dagelijks schermen mensen met de techniek ‘netwerken’, als ware ze er specialisten in. Is dat wel zo? “That’s the question!”

Netwerken is ‘net werken’

En terwijl de ene er goed in is, scoort de ander wat minder. Het gaat om de juiste bundeling competenties aan de ene zijde en de wijze waarop de netwerkvaardigheden in de praktijk worden ingezet aan de andere zijde. Daar waar de ene van zichzelf denkt er goed in te zijn, heeft de ander daar gefundeerde bedenkingen bij. Op deze website, mijn ePortfolio (www.adsmets.nl), en in mijn Linkedin profiel staat ‘netwerker’ als rol die ik mijzelf toedicht omdat ik me er senang bij voel.

Okay, alles is betrekkelijk. Als ik vroeger een bevriend ouderpaar hoorde praten over hun kind ‘hij heeft een goede baan’, werd dat afgezet tegen mijn referentiekader van wat ík een goede baan vond. Zelfs nu nog valt het me op dat wanneer iemand zich bijvoorbeeld een wijnkenner noemt omdat hij een avondcursus heeft gevolgd bij de plaatselijke slijter, ik mij dat ‘predicaat’ nog niet eens durf toe te eigenen, alle ‘degustazioni’ ten spijt. Hetgeen echter zeker niet wil zeggen dat ik niets van wijn af weet, ergo dat ik een minder goede proever ben. Het gaat dus om je eigen referentiekader van goed, beter, het best!

Wie ben ik dan om een ander geen goede netwerker te noemen?

Dat zal ik dan ook niet doen, echter ik ben wel van mening dat er verschillende niveaus zijn waarop netwerken beleefd en gepraktiseerd wordt.

Een relatie stuurde mij laatst een mail nadat ik deze persoon 2 jaar lang niet heb gesproken noch mijn diverse mails aan dit netwerkcontact beantwoord heb gezien. “Hallo Ad, recentelijk heb ik een vervolgstap in mijn carrière gemaakt (lees: ben ik ontslagen). Ik ga mij nu toeleggen op mijn nieuw ontwikkelde product (lees: ik bied hetzelfde aan als 1.000 anderen, ik moet toch wat!) en wil graag met jou in gesprek om te onderzoeken wat wij voor elkaar kunnen betekenen (lees: hoe help je mij aan de juiste contacten en opdrachten!).

Is dit goed netwerken? Wat vind jijzelf? ben je benieuwd welk antwoord ik heb geschreven aan deze (netwerk)relatie? “Hallo, ik ben ervan overtuigd dat ik iets voor jou kan betekenen en ik ben er zelfs zeker van dat ik opdrachten voor je kan toveren. Echter ik weet niet wat jij voor mij persoonlijk dan wel voor de Stichting SAM kunt en wilt betekenen? Ik nodig je uit om dat eerst aan mij duidelijk te maken zodat ik een inhoudelijke overweging kan maken of ik een stuk van mijn leven hieraan wil besteden. Ik wacht je mailtje af!”

Pitch

Binnen het werkgeversnetwerk laten wij regelmatig werkzoekenden (loopbaankandidaten) pitchen voor de groep van vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. Daar waar het bij ‘pitchen’ gaat om iets aan de ander ‘mee te geven’ zodat de persoon als oplossing voor een toekomstig probleem op het netvlies blijft hangen, zo meen ik toch te mogen veronderstellen dat iemand mij, bij een verzoek om een gesprek, een beeld mag geven van een mogelijk mooi onderwerp op een overleg van het werkgeversnetwerk SAM dan wel een mogelijk nieuw product dat vanuit de Stichting SAM kan worden geponeerd?

Eigenlijk vraagt men onbetaalde tijd van mij om samen op onderzoek uit te gaan ten behoeve van hun eigen ondernemingsactiviteiten. Beter ware het om aan te geven wat men kan en wil komen brengen en op welke wijze dit tot een synergie kan leiden. Dan blijkt daaruit ook dat men zich heeft verdiept in de doelstelling van de stichting SAM (bijdrage leveren aan de vitaliteit van de arbeidsmarkt / uitwisselen van kennis etc.)

Kernkwaliteit

In het verleden nam ik voor iedereen de tijd omdat ik geboren ben met een hoge dosis kernkwaliteit ‘hulpvaardigheid’. Bovendien hou ik van mensen, praat ik graag met mensen en leer ik graag van anderen. Bereid om te streven naar synergie en de omstandigheid dat ik van nature uitga van de wederzijdse doelstelling om voor elkaar goed te doen, besteedde ik heel wat uurtjes aan dit soort gesprekken. Mijn burnout heeft mij doen inzien dat het toch echt ietwat anders moet.

Tegenwoordig ga ik vooral in gesprek met mensen waar ik een grote gunfactor bij voel ergo waarmee gebleken is dat een regelmatige communicatie mogelijk is. Mensen waarvan ik voel dat ze een warme belangstelling hebben voor mij als persoon dan wel als bestuurder van de Stichting SAM en mij laten zien dat ze mee kunnen denken met mijn ideologie om goed te doen voor de arbeidsmarkt.

Groepsfoto na afloop van het netwerkgesprek met de directeur van Ermes Colussi

Investeren

Netwerken is vooral investeren in relaties, investeren in de toekomst en het directe eigen rendement vooral buiten de verwachting laten. Netwerken is brengen, brengen en nog eens brengen. Feit is dat wanneer ik in het verleden op basis van vorengenoemde vraagstelling met zulke netwerkcontacten plannen en /of afspraken maakte, ik helaas bedrogen uitkwam. Voor hen is het van belang om korte termijn geld op de plank te zien, ze willen concrete opdrachten. Ze komen halen, halen en halen.

Wellicht dat dan ook een terechte conclusie getrokken mag worden dat je juist moet netwerken op het momenten dat je kunt brengen en je niet hoeft te halen. Maar ja, daarvoor benodig je een juist competentieprofiel dat je op het juiste moment en op de juiste wijze weet in te zetten! En dat het nodig is om het goed te doen, weet ook iedereen.

We kennen niet voor niets de uitspraak “regeren is vooruitzien!”Ad Smets, voorzitter werkgeversnetwerk / Stichting SAM

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *