Networker

beschrijving www.adsmets.nl

Netwerken is ‘brengen, brengen & nog eens brengen’. Netwerken is belangstelling hebben voor anderen. Je legt door goed te netwerken een voedingsbodem waarna je kunt zaaien. Of je ooit zult oogsten is echter de vraag, het moet je vergund worden. Als je netwerken beleeft vanuit de echte belangstelling voor anderen en je doet dat vanuit vrijgevigheid, dan kun je niet anders en denk je niet aan oogsten. Zo is dat ook bij mij.

Tip 1: Om te kunnen blijven oogsten moet je niet vergeten de voedingsbodem goed te onderhouden. Hou je contacten dus ‘warm’.

Tip 2: Netwerken is ‘net werken’. Vaak starten mensen met netwerken op het moment dat ze dreigen hun baan te verliezen of nog erger, pas als ze boventallig worden of nog erger, als ze ontslagen zijn. En dan lopen deze mensen vast, omdat ze dan merken dat netwerken erg veel tijd kost waardoor het oogsten sowieso al lang op zich laat wachten.

Weetje 1: de ervaring leert dat mensen die netwerken iets zien als ‘halen op korte termijn’, slechte netwerkers zijn.

Weetje 2: ik denk dat ik mag stellen dat ik zowel in Nederland als in Italië een flink netwerk heb opgebouwd.

Stichting SAMDoelstelling: SAM staat voor samenwerken. Door werkgevers uit te nodigen om onder de vlag van SAM samen te werken streeft de Stichting SAM naar een vitale arbeidsmarkt.Diensten:
Werkgeversnetwerk SAM
SAM Magazine
SAM Regiopool
SAM platform
SAM workshops
Loopbaan4daagse
Kennisdeling
Thema bijeenkomsten
Als voorzitter van de Stichting SAM richt ik mij op het aanleggen en onderhouden van een vruchtbaar werkgeversnetwerk op het terrein van de Human Resources. Tevens ben ik projectdirecteur van het SAM International Business Network.
www.samzon.mobi
Stichting B&W GeneralenbuurtDoelstelling: verbeteren van de leefbaarheid, veiligheid & sociale cohesieVoor activiteiten en evenementen kan men financiële steun vragen bij deze buurtstichting.Als voorzitter voer ik de algehele leiding over de stichting en richt ik mij op de externe (internationale) contacten en voer ik de onderhandelingen met officiële instanties en stakeholders.
www.generalenbuurt.info
www.woenselzuid.nl
Stichting ValetudineDoelstelling: een bijdrage te leveren aan het voorkomen en verminderen van de vereenzaming van mensen, het vergroten van het levensgeluk van mensen, het voorkomen dat mensen in een sociaal isolement terecht komen dan wel mensen die erin zijn geraakt helpen eruit te halen;
een bijdrage te leveren aan het respecteren en de handhaving van sociaal culturele aspecten;
een bijdrage te leveren aan het voorkomen en verminderen van de (geestelijke) verarming van de maatschappij / samenleving
Diensten:
Netwerkbijeenkomsten
Workshops
Kennisdeling
Thema bijeenkomsten
Trainingen
Opleidingen
Academie
Vakantiehuis
Magazine
Als voorzitter van de Stichting Valetudine richt ik mij op het aanleggen en onderhouden van contacten ten behoeve van de doelstelling.
www.valetudine.nl
ItaBIZZ (INTERINO)Doelstelling: onderzoekt de samenwerkingsmogelijkheden tussen Nederland en Italië ter verbetering o.a. van de arbeidsmarkt.Dit doen we middels het organiseren van netwerkbijeenkomsten en voorlichtingssessies. Tevens publiceren wij hierover in een digimagazine, il Tramonto en het SAM Magazine.Mijn rol is om het netwerk te ontwikkelen en blijvend uit te bouwen.
www.itabizz.com
www.interino.nl
www.iltramonto.eu
www.villagreta.eu
Stichting 55+ MWDoelstelling: deze stichting behartigt de belangen van 55 plussers, in de meest ruime zin des woords.Diensten:
Netwerkbijeenkomsten
Workshops
Kennisdeling
Thema bijeenkomsten
Trainingen
Opleidingen
Vakantiehuis
Als voorzitter voer ik de algehele leiding over de stichting en richt ik mij in het bijzonder op relaties met andere entiteiten om tot een programma te komen dat voldoet aan de doelstelling van deze stichting. Onder andere onderzoeken wij de mogelijkheden om activiteiten / evenementen te ontwikkelen die mede aansluiten bij de doelstelling van Stichting Valetudine.