Category Archives: Social Media

Andersoortige ePortfolio

Vanuit de Stichting SAM hebben wij in een pilot aangaande ePortfolio ontwikkeld. Ofschoon vertegenwoordigers van alle sectoren en de politiek hebben aangegeven dat het bijzonder belangrijk is dat organisaties zo snel mogelijk moeten starten met het aanbieden van een ePortfolio aan hun medewerkers, is het net alsof wij roependen in een grote kenniswoestijn zijn. Je zou denken dat werkgevers in de Brainportregio snel besluiten konden nemen, de waarheid is helaas anders. Door de vele gesprekken in onze voorbereidingen om tot