Sociaal

bestuur B&W GeneralenbuurtMijn ouders hebben mij geleerd om mij als sociaal mens te ontwikkelen waarbij het gebruikelijk is om je maatschappelijk verdienstelijk te maken.

Een van mijn kerncompetenties is: behulpzaamheid. Mijn grote belangstelling voor andere mensen en het feit dat ik een netwerker pur sang ben, maken dat het niet anders kon zijn dan dat ik mij vanaf mijn kindsjaren inzet voor de maatschappij.

Vanaf de tijd dat ik welp en verkenner was, ben ik regelmatig maatschappelijk inzetbaar. In de tijd dat ik student in Nijmegen was, ben ik zelfs opbouwwerker geweest in het buurthuis van Bottendaal, een van de achterstandswijken. Maar ook vrijwilliger bij rondstoelendansles. En voordat ik ging werken startte ik met de politiek. Meer dan 18 jaar heb ik bestuursfuncties uitgeoefend, laatstelijk als voorzitter van de VVD Eindhoven.

Ad als voorzitter buurtstichtingEn al heel snel zag ik dat de kloof tussen de lokale politiek en de burgers zó groot was dat die nauwelijks overbrugd kon worden. Ik ben toen zelf, als stakeholder van de BV Nederland, gestart met het bevorderen van de leefbaarheid. Deze individuele inzet, echter wel van harte gesponsord door Sjaak Verweij, groeide uit tot het mooiste wijkblad ‘de MOON’ van Eindhoven.

In 2006 startte ik met een prachtige buurtwebsite. En inmiddels een paar jaar geleden hebben Sjaak en ik een Buurtstichting opgericht. Vanuit die stichting maken wij met subsidiegelden van de gemeente Eindhoven allerlei evenementen en activiteiten in de Generalenbuurt mogelijk. Deze buurt is de op één na grootste van Eindhoven met maar liefst 3500 woonadressen en alleen daarom is het goed dat mensen voelen dat ze onderdeel uitmaken van een deelgemeenschap. En dat willen wij vanuit de buurtstichting bevorderen.

Leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie, dat zijn zaken die eigenlijk iedere burger zouden moeten aangaan. Helaas is de werkelijkheid anders!

Niet alleen het buurtwerk, ook mijn inzet ten behoeve van een vitale arbeidsmarkt komt voort uit een hoge ideologie, te weten: goed doen en een positieve bijdrage leveren om de wereld te verbeteren. In dat kader hebben Sjaak en ik de Stichting SAM (samenwerken) opgericht om allerlei activiteiten, evenementen, workshops en netwerkbijeenkomsten mogelijk te maken, met als doel dat werkgevers veel meer gaan samenwerken op het gebied van kennismobiliteit.

En dan als laatste de inzet voor de Stichting Valetudine, waarbij we ons vooral richten op het vergroten van het levensgeluk van mensen, waarbij het onze inzet is om de zelfredzaamheid van mensen te optimaliseren. Via de Stichting 55+ MW (meedoen werkt) trachten we activiteiten te ontwikkelen die mede binnen de doelstelling van Stichting Valetudine passen.

L’amore, liefde overwint alles (amor vincit omnia), het eerste boek dat ik samen met Sjaak Verweij heb geschreven is op 22 juni 2018 gelanceerd. De opbrengst van dit boek (€ 4,99 voor het e-book) komt volledig ten goede aan de Stichting Valetudine.

Meer info over het boek en hoe je het kunt bestellen, klik hier!