Monthly Archives: juli 2014

Kunnen we voorkomen dat de arbeidsmarkt op slot zit? Zo ja, hoe dan?

Uit een recent onderzoek van Yacht wordt de conclusie getrokken dat de arbeidsmarkt op slot zit. Daar waar we economisch / financieel uit het dal moeten zien te komen, is dit helaas een zoveelste negatieve constatering daar waar we eigenlijk het licht aan de einder zouden moeten beginnen zien te gloren….. De Stichting SAM, die met haar werkgeversnetwerk SAM (SAMenwerken) op het terrein van de HR een bijdrage levert aan de vitaliteit van de arbeidsmarkt, heeft het voornemen om de