We netwerken ons een slag in de rondte, maar doen we het ook effectief?

SAM_7487

Heerlijk, we zijn in de aanloop van de eerste netwerkbijeenkomst van het werkgeversnetwerk SAM na de zomervakantieperiode. We gaan samen met de deelnemers praten over de wijze waarop een HR professional kan werken aan netwerkresultaten.

We netwerken ons tegenwoordig een slag in de rondte en natuurlijk weten we allemaal wat netwerken betekent en hoe het moet. Want we zijn HR professional, houden het belang van netwerken voor aan onze loopbaankandidaten en dus kennen we de techniek en weten we hoe het moet, toch? Reden om dan eens in de spiegel te kijken en te onderzoeken of we het zelf wel effectief doen en of we als vertegenwoordigers van organisaties wel voldoende resultaten boeken.

Zakelijk netwerken vereist een andere aanpak
Want, hoe je het wendt of keert, zakelijk netwerken vereist een andere aanpak dan het netwerken zoals wij de loopbaankandidaten voorhouden. Een vertegenwoordiger van een werkgever binnen bijvoorbeeld het SAM Netwerk heeft een zakelijk belang te dienen, die van de organisatie. Daarmee vertegenwoordigt men de HR collega’s, het management en niet te vergeten de medewerkers.

In het verleden heb ik samen met mijn collega netwerkers (loopbaan- en mobiliteitsadviseurs) een beleid afgesproken om samen de resultaten ten behoeve van onze organisatie (de Rijksoverheid) trachten te verbeteren. In dat kader vonden we het normaal dat een vertegenwoordiger twee weken voor een netwerkoverleg de andere collega’s informeerde over het aankomend overleg. Op die wijze werden de collega’s bewust gewezen op de mogelijkheid om hulpvragen mee te geven naar het netwerkoverleg. Heb jij nog loopbaankandidaten die in deze regio onder de aandacht willen komen? Heb jij managers die in deze regio ernstig verlegen zitten om personeel? Zijn er bij onderdelen van jouw organisatie in deze regio wijzigingen te verwachten waarvan het goed is om netwerkcontacten hierover te informeren? Dit zijn zoal vragen die men onder de collega’s uitzetten.

netwerktips_1_ad-smets_sam

Na het netwerkoverleg vond men het gebruikelijk om de collega’s meteen een terugkoppeling te sturen. Bijvoorbeeld “Ik heb voor jouw loopbaankandidaat een netwerkgesprek geregeld, je kunt meteen tot actie komen” of “Organisatie X moet zoveel van deze soort medewerkers kwijt, kun jij eens met directeur Z gaan praten want wie weet heeft hij belangstelling om een collegiale deal te sluiten” of “Organisatie Y zoekt over zes maanden extra personeel en ze starten komende maand met een nieuwe werving.”

Zelfs boventalligheid voorkomen?
Als concreet voorbeeld hiervan kan ik melden dat een van mijn collega’s, jaren terug, met de melding kwam dat Rijkswaterstaat nieuwe weginspecteurs wilde gaan werven. Met die melding zijn we toen met onze secretaris generaal gaan praten om binnen ons departement snel een onderzoek te starten of wij wellicht onze vleesinspecteurs dan wel inspecteurs van de Keuringsdienst van Waren die bij ons departement boventallig zouden worden, collegiaal konden koppelen aan de nieuwe personeelsvraag bij Rijkswaterstaat. Deze actie heeft ertoe geleid dat we de boventalligheid van tientallen collega’s konden voorkomen. Met deze snelle terugkoppeling uit het netwerk konden we gelukkig gezamenlijk werken aan het levensgeluk van vele mensen en hebben we voor de BV Nederland erg veel geld kunnen besparen.

Dit is een van de vele voorbeelden van adequaat netwerken. Let wel, waarmee wij met stelligheid vaststellen dat met een stuk voorzorg en nazorg rondom de vertegenwoordiging in netwerken wij de resultaten voor de organisatie hebben weten te verbeteren.

De trots op geboekte resultaten maakte dat het voor alle professionals als vanzelfsprekend was om zich aan deze afspraken te houden. Natuurlijk had iedereen het druk, echter met een paar simpele mailtjes, telefoontjes dan wel gesprekken maakten wij de meerwaarde van onze inspanningen op het gebied van zakelijk netwerken naar alle stakeholders duidelijk. Nooit hebben we de vraag gekregen of het wel zin had om het te doen, dat stond buiten kijf!

sam netwerk_ad smets_9745

De volgende SAM Netwerkbijeenkomst gaan wij samen met de vertegenwoordigers van de aangesloten werkgevers in conclaaf over wat men nodig heeft om goed zakelijk te kunnen netwerken. Na een korte presentatie over dit onderwerp door Myriam de Roo-Triepels worden stellingen en vragen voorgelegd. SAM hoopt met op deze wijze informatie te vergaren om er een artikel aan te kunnen wijden.

Uiteraard wordt de netwerkbijeenkomst vooraf gegaan door een uurtje intensief uitwisselen van kandidaten, vacatures, werkervaringsplekken en kandidaten die hun elevatorpitch houden. Aangevuld met een korte presentatie van de gastorganisatie, de Omgevingsdienst Brabant Noord, belooft het weer een interessante netwerkbijeenkomst te worden en hopelijk ook een vruchtbare.

netwerken-is-een-skill

In dit digi magazine van SAM nog meer over netwerken en wel in het artikel van Leen de Waal, Inspirator van SAM. Leen is in de kern enorm overtuigd van de kracht van goede netwerken. Hij hanteert een originele wijze om het uit te leggen en legt de verbinding met de natuurkunde. Ik beveel een ieder dit artikel van harte aan. Als je naar de uitspraak van Marie van Hout, lid van de Raad van Inspiratie van SAM, in haar column kijkt, zou je bijna denken dat zij niets met netwerken op heeft. Tijdens het netwerken sta je ook dicht bij elkaar. Zij memoreert namelijk ‘als je tussen de koeien in de wei gaat staan, sta je in de shit’. Marie weet wel degelijk wat netwerken inhoudt. Zo heeft zij al in 2012 de quote gebezigd ‘social media is een tool, netwerken is een skill’. Zij legde in een eerder artikel al uit waarom Personal Branding belangrijk is en nu dan een nadere uitleg over een onderzoek over Employer Branding. Want zeker ook heeft de werkgever een rol in het geheel.

Namens Sjaak Verweij en alle betrokkenen bij SAM wens ik je veel leesplezier toe, klik hier.
Mr Ad Smets, voorzitter SAM Netwerk

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *